Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

ejze
00:03
0555 21e6 390
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaSylvka Sylvka

February 09 2020

ejze
23:59
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarszczowa barszczowa
ejze
23:59
7452 0598 390
Reposted fromqb qb viaagatiszka agatiszka
ejze
23:53
8985 6c9e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
ejze
23:52
5614 1ceb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
ejze
23:52
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaMartwa13 Martwa13
ejze
23:52
6646 013e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13

January 30 2020

ejze
00:06
9568 434f 390
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viafreeway freeway

January 29 2020

ejze
23:15
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagriber griber
23:15
4350 3d92 390
Reposted frominculubum inculubum viagriber griber
ejze
23:14
Reposted fromSilentRule SilentRule viagriber griber
ejze
23:13
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
ejze
23:12
Reposted fromshakeme shakeme vianaiwna naiwna
ejze
23:11
1623 b553 390
Reposted fromBabson Babson viacorvax corvax
23:11
0599 46bd 390

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viacorvax corvax
ejze
23:09
Reposted frommountains mountains viacorvax corvax

January 24 2020

23:15
2363 54b7 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatak-niewiele tak-niewiele
ejze
21:28
8958 a82f 390
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
ejze
21:23
2721 903c 390
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viamaybeyou maybeyou
ejze
21:21
Bądź cierpliwy. Czasem po prostu trzeba przejść to, co najgorsze, by osiągnąć to, co najlepsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeepbluex deepbluex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl