Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

ejze
22:30
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPoranny Poranny
ejze
22:27
Czasem myślę, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być chociaż trochę zabawny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromcorvax corvax

March 01 2018

ejze
23:15
9384 2009 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaGunToRun GunToRun
ejze
22:55
Akurat w walentynki miałam przyjemność na żywo się raczyć <3
Reposted fromGunToRun GunToRun
ejze
22:40
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaGunToRun GunToRun
ejze
22:39
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny
ejze
22:39
ejze
22:36
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia viagriber griber
ejze
22:34
ejze
22:29
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaGunToRun GunToRun
ejze
22:26
1134 a30e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaGunToRun GunToRun
ejze
22:26
4020 ab86 390
ejze
22:22
1738 f6ba
Reposted from4777727772 4777727772 viageralt geralt
ejze
22:22
8913 4f23 390
Reposted from4777727772 4777727772 viageralt geralt
ejze
22:13
ejze
21:54
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viaeazyi eazyi
ejze
21:50

September 20 2017

21:04
1739 17a6 390

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viaGunToRun GunToRun

September 03 2017

ejze
15:18
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/

September 02 2017

15:43
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl