Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

ejze
23:02
6564 e06d 390
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viacalaverite calaverite

July 11 2018

ejze
23:22
ejze
23:16
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapsychojunkie psychojunkie
ejze
23:15
3484 33c6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabarock barock
ejze
23:15
0385 3cd7 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaspokodama spokodama

June 29 2018

ejze
22:31
8887 0f05 390
Rabat
Reposted fromdobry dobry viaLuukka Luukka
ejze
22:29
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelinela elinela
ejze
22:23
5317 24e1 390
Reposted frompampunio pampunio viacalaverite calaverite

June 25 2018

ejze
22:48
1650 f2b5 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialavie lavie
ejze
22:48
ejze
22:46
9834 4e96 390
Reposted fromgreenloud greenloud viaathlin athlin
ejze
22:44
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
ejze
22:44
3512 9a3a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
ejze
22:43
2157 dbda 390
Reposted fromkaraibski karaibski viamagolek22 magolek22
ejze
22:40
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadianazet dianazet

June 13 2018

ejze
22:23
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viasiostry siostry
ejze
22:22
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianot-alice not-alice
ejze
22:21
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely viamaciekp maciekp
ejze
22:17
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viaskraweksiebie skraweksiebie
ejze
22:14
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King.
Reposted fromnutt nutt viasiostry siostry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl