Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

ejze
23:14
6712 c3eb 390
Reposted fromkotowate kotowate viastrzepy strzepy
ejze
23:11
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viafullmoon fullmoon

September 24 2018

ejze
22:31
2092 e415 390
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaEllaElla EllaElla
ejze
22:28
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
ejze
22:23
6679 9229 390
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamefir mefir
22:23
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viafreeway freeway
ejze
22:21
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
ejze
22:21
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viafreeway freeway
ejze
22:20
6504 87d9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
ejze
22:15
To niesamowite jak głośny dźwięk ciszy może nieubłaganie na ciebie krzyczeć, przypominając, że jesteś zdany na samego siebie.
— Tillie Cole
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajunior13 junior13

August 04 2018

ejze
00:18
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaczinok czinok

August 03 2018

ejze
19:29
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaspecialneeds specialneeds
ejze
19:25
8763 b189 390
Reposted fromkosmata kosmata viageralt geralt
ejze
19:20
1693 fbf3 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaeazyi eazyi
ejze
19:18
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaGunToRun GunToRun
ejze
19:16
3464 2db1 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viagriber griber

July 15 2018

ejze
23:02
6564 e06d 390
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viacalaverite calaverite

July 11 2018

ejze
23:22
ejze
23:16
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapsychojunkie psychojunkie
ejze
23:15
3484 33c6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viabarszczowa barszczowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl