Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

ejze
23:04
ejze
23:03
9584 6c0c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazoou zoou

November 05 2019

ejze
23:41
5453 bbf8 390
Reposted fromBabson Babson viablackheartgirl blackheartgirl
23:40
1024 0b87 390
Reposted fromerial erial viasarazation sarazation
ejze
23:40
Reposted fromFlau Flau viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
ejze
23:38
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuje, coraz gorzej widzę i coraz gorzej się poruszam, a to niedobrze, to widać, to czuć (...).
— Jakub Żulczyk
23:38
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viakoskoss koskoss
ejze
23:36

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viamielle mielle
ejze
23:34
0235 7d62 390
Reposted fromsoftboi softboi vianegacja negacja
ejze
23:32
3558 928a 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka
ejze
23:32
7600 6039 390
Reposted fromagatiszka agatiszka vianegacja negacja
ejze
23:29
0216 f4b6 390
Reposted fromursa-major ursa-major viacarmenluna carmenluna
01:29
8828 c063 390
Reposted fromkulamin kulamin viascorpix scorpix

November 03 2019

ejze
23:56
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafreeway freeway
ejze
23:55
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna

October 30 2019

ejze
23:13
Powiedz mi czego w sobie nienawidzisz, a poświęcę mnóstwo czasu kochając to, abyś ty mogła zrobić to samo.
— Ashton Irwin
ejze
00:59
9300 1982 390
Reposted fromcathandcat cathandcat viainsanedreamer insanedreamer
ejze
00:54
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
ejze
00:52
9162 6b57
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacarmenluna carmenluna
ejze
00:52
9924 2499 390
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl