Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

ejze
22:42
5712 e451 390
Reposted fromTamahl Tamahl viakotfica kotfica
ejze
22:39
ejze
22:38
9397 88ee 390
Reposted frompiehus piehus via12czerwca 12czerwca
ejze
22:31
3513 9083 390
Reposted fromxawery xawery viazorax zorax
ejze
22:28
8101 3484 390

September 12 2019

ejze
22:55
1483 befc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaskraweksiebie skraweksiebie
ejze
22:54
9275 7912 390
Reposted fromstylte stylte viawalkthemoon walkthemoon
ejze
22:52
8740 5260 390
Reposted fromtfu tfu viamasterofpuppets masterofpuppets
ejze
22:49
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viasiostry siostry
ejze
22:49

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viasiostry siostry
ejze
22:44
8559 4357 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadzony dzony
ejze
22:43
5011 bc9c 390
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra
ejze
22:42
4885 fd59 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viaspecialneeds specialneeds
ejze
22:42
5678 0991 390
ejze
22:41
9144 0db6 390
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viaawaken awaken
ejze
22:39
ejze
22:39
4226 3533 390
Bieszczady, Poland 
Reposted fromSylvka Sylvka viawalkthemoon walkthemoon

August 25 2019

23:17
8025 bae1 390
Reposted fromdivi divi vianoms noms
ejze
22:50
ejze
22:46
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy, kiedy wiedzą, co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl