Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2018

ejze
22:33
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaelinela elinela
ejze
22:31
3754 59f6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
ejze
22:25
2074 f7ec 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaczinok czinok
ejze
22:22
5005 c699 390
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaMartwa13 Martwa13
ejze
22:21
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairbjarbirb irbjarbirb

April 26 2018

ejze
22:44
5792 98de 390
ejze
22:43
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles
ejze
22:40
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaGunToRun GunToRun
ejze
22:40
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaGunToRun GunToRun
ejze
22:37
0969 b4d2 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
ejze
22:37
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaPoranny Poranny
ejze
22:37

Mam okropną tendencję do szukania schronień. 

— Jakub Żulczyk - Radio Armageddon
ejze
22:36
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaPoranny Poranny

April 12 2018

ejze
21:24
Reposted frombiru biru viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

April 08 2018

ejze
22:35
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir viaGunToRun GunToRun
22:33
8949 c2e7 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaPoranny Poranny
ejze
22:31
1412 5676 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafelicka felicka
ejze
22:30
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPoranny Poranny
ejze
22:27
Czasem myślę, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być chociaż trochę zabawny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromcorvax corvax

March 01 2018

ejze
23:15
9384 2009 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl